Thông báo về việc tạm ngưng hoạt động Website hoctainha.vn

Thân gửi các thành viên của Học tại nhà. Website Hoctainha.vn hiện tạm thời ngưng hoạt động để nâng cấp toàn bộ hệ thống kỹ thuật.
Chúng tôi đang cố gắng khắc phục các lỗi kỹ thuật trong thời gian sớm nhất có thể. Rất mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của mọi người