Mãi là vk đáng ju của ck

Tên thật Chỉ là của Quân thôi  Sinh ngày 08/04/2003  Địa chỉ Cấm aj được ju Thảo nhé ( Thảo là của Quân òi)
"Chán ~~"  11-02-17 05:43 PM