Bạn bè

Diễm Hương

Tên thật Lưu Thị Diễm Hương  Sinh ngày 02/01/1999  Địa chỉ Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam