Thìn

Tên thật Nguyễn Văn Thìn  Sinh ngày 05/01/2015  Địa chỉ Quảng Bình