Hà Min

Tên thật Lê Thị Thu Hà  Sinh ngày 01/10/2001  Địa chỉ TP HCM