Long Phi Hoàng > Sổ tay cá nhân

Tên thật Lý Hoàng Long  Sinh ngày 01/01/2001  Địa chỉ 138G, Nguyễn Tri Phương. phường 8. quận 5. thành phố Hồ Chí Minh
Bạn ấy chưa có sổ tay cá nhân.