Tiểu sử Trang cá nhân https://www.facebook.com/profile.php?id=100023855593035
Mobile ....
Địa chỉ vĩnh yên - vĩnh phúc
Email karrythaonguyen0***********
Tên thật Sad
Tuổi 15
Truy cập Thành viên từ 03-05-17 05:23 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 7427
Vỏ sò hiện có 112,400
Vỏ sò kiếm được 70,200
Giới thiệu