๖ۣۜ➻❥Pu > Nhóm

Tên thật Sad  Sinh ngày 08/04/2003  Địa chỉ vĩnh yên - vĩnh phúc
"Có một số người mãi mãi nén đau thương trog lòng , đến tận khi chết cũng không hé mở ra cho người khác xem cho dù đó là bạn thân hay bạn tốt nhất hay là ng` mà bạn yêu . Có một số vết thương dù có người chia sẻ thì cũng vẫn đau . Vì thế biện pháp tốt..."  22-04-18 08:54 AM

3 thành viên
Bạn cùng tiến
2 thành viên