Danh sách các sites
Sắp xếp
Toán
Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi.
12K thư viện
27K câu hỏi
30K lời giải
41K thành viên
11K lượt xem/ngày
6 câu hỏi/ngày
Hóa
Hóa học là môn khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống.
4K thư viện
7K câu hỏi
9K lời giải
12K thành viên
6K lượt xem/ngày
1 câu hỏi/ngày
Vật lý học một cách tổng quát nhất đó là khoa học nghiên cứu về "vật chất" và "sự tương tác"
4K thư viện
5K câu hỏi
4K lời giải
12K thành viên
4K lượt xem/ngày
1 câu hỏi/ngày
Văn
Văn học là một loại hình sáng tác, tái hiện những vấn đề của đời sống xã hội và con người. Phương thức sáng tạo của văn học được thông qua sự hư cấu, cách thể hiện nội dung các đề tài được biểu hiện qua ngôn ngữ.
1K thư viện
851 câu hỏi
960 lời giải
2K thành viên
1K lượt xem/ngày
0 câu hỏi/ngày
Anh
Anh (tiếng Anh: England) là quốc gia rộng lớn và đông dân nhất trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, nằm về phía tây bắc của châu Âu.
72 thư viện
594 câu hỏi
1K lời giải
2K thành viên
714 lượt xem/ngày
0 câu hỏi/ngày
Sinh
Sinh học là khoa học về sự sống. Nó miêu tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật, cách thức các cá thể và loài tồn tại, và những tác động qua lại lẫn nhau và với môi trường.
75 thư viện
455 câu hỏi
619 lời giải
1K thành viên
233 lượt xem/ngày
0 câu hỏi/ngày
Sử
Lịch sử là môn học về nghiên cứu và phân tích những sự kiện đã xảy ra. Sự kiện bao gồm sự kiện bản thể luận và sự kiện nhận thức luận nên do đó, trong thực tế, chỉ có một số sự kiện lịch sử được xem là "thật".
18 thư viện
109 câu hỏi
119 lời giải
527 thành viên
204 lượt xem/ngày
0 câu hỏi/ngày
Địa
Địa lý học là môn học về sự biến đổi vị trí không gian về hiện tượng tự nhiên và con người trên Trái Đất.
2 thư viện
109 câu hỏi
139 lời giải
474 thành viên
41 lượt xem/ngày
0 câu hỏi/ngày