Danh sách các sites
Sắp xếp
Toán
Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi.
12K thư viện
27K câu hỏi
29K lời giải
38K thành viên
11K lượt xem/ngày
10 câu hỏi/ngày
Hóa
Hóa học là môn khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống.
4K thư viện
7K câu hỏi
9K lời giải
11K thành viên
7K lượt xem/ngày
2 câu hỏi/ngày
Vật lý học một cách tổng quát nhất đó là khoa học nghiên cứu về "vật chất" và "sự tương tác"
4K thư viện
4K câu hỏi
4K lời giải
10K thành viên
5K lượt xem/ngày
1 câu hỏi/ngày
Văn
Văn học là một loại hình sáng tác, tái hiện những vấn đề của đời sống xã hội và con người. Phương thức sáng tạo của văn học được thông qua sự hư cấu, cách thể hiện nội dung các đề tài được biểu hiện qua ngôn ngữ.
1K thư viện
824 câu hỏi
928 lời giải
2K thành viên
2K lượt xem/ngày
0 câu hỏi/ngày
Anh
Anh (tiếng Anh: England) là quốc gia rộng lớn và đông dân nhất trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, nằm về phía tây bắc của châu Âu.
72 thư viện
582 câu hỏi
1K lời giải
2K thành viên
707 lượt xem/ngày
0 câu hỏi/ngày
Sinh
Sinh học là khoa học về sự sống. Nó miêu tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật, cách thức các cá thể và loài tồn tại, và những tác động qua lại lẫn nhau và với môi trường.
75 thư viện
449 câu hỏi
607 lời giải
1K thành viên
236 lượt xem/ngày
0 câu hỏi/ngày
Địa
Địa lý học là môn học về sự biến đổi vị trí không gian về hiện tượng tự nhiên và con người trên Trái Đất.
2 thư viện
105 câu hỏi
135 lời giải
448 thành viên
42 lượt xem/ngày
0 câu hỏi/ngày
Sử
Lịch sử là môn học về nghiên cứu và phân tích những sự kiện đã xảy ra. Sự kiện bao gồm sự kiện bản thể luận và sự kiện nhận thức luận nên do đó, trong thực tế, chỉ có một số sự kiện lịch sử được xem là "thật".
18 thư viện
101 câu hỏi
115 lời giải
493 thành viên
189 lượt xem/ngày
0 câu hỏi/ngày