Chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Sự tương giao của đồ thị hàm bậc ba

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Góc giữa hai mặt phẳng

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Chứng minh hai đường thẳng vuông góc

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học
4K
lượt xem

CHỨNG MINH BĐT LƯỢNG GIÁC BẰNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG

CHỨNG MINH BĐT LƯỢNG GIÁC BẰNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG Biến đổi lượng giác tương đương : Phương pháp biến đổi lượng giác tương đương sử dụng các...
16K
lượt xem

PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN DẠNG ĐA THỨC

PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN DẠNG ĐA THỨC Các dạng phương trình nghiệm nguyên đa thức: 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn 2. Phương trình bậc 2...
Câu hỏi "nóng" nhất