Phương trình, bất phương trình bậc cao

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học

Chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Phương trình, bất phương trình vô tỉ

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học
5K
lượt xem

ỨNG DỤNG CỦA MỘT BÀI TOÁN ĐẠI SỐ NHỜ ĐỊNH LÝ VI-ÉT

Ta đã biết định lý Vi-ét : Nếu phương trình bậc hai $ax^2+bx+c=0 (a \ne 0)$ có hai nghiệm $x_1, x_2$ thì $\begin{cases}x_1+x_2= -\frac{b}{a}\\...
8K
lượt xem

CHỨNG MINH BĐT LƯỢNG GIÁC BẰNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG

CHỨNG MINH BĐT LƯỢNG GIÁC BẰNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG Biến đổi lượng giác tương đương : Phương pháp biến đổi lượng giác tương đương sử dụng các...
Câu hỏi "nóng" nhất