Góc giữa 2 đường thẳng trong không gian

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Thể tích của khối lăng trụ đứng - lăng trụ đều

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Sự tương giao của hàm phân thức

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Sự tương giao của hàm trùng phương

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học
18K
lượt xem

CÁC ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

CÁC ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Trong chuyên đề này, ta sẽ tìm hiểu về: 1. Ứng dụng tính đơn điệu để giải phương trình 2. Ứng dụng...
115K
lượt xem

TÍCH PHÂN HÀM PHÂN THỨC HỮU TỈ CÓ MẪU LÀ ĐA THỨC BẬC THẤP

TÍCH PHÂN HÀM PHÂN THỨC HỮU TỈ CÓ MẪU LÀ ĐA THỨC BẬC THẤP A. DẠNG : I=$\int\limits_\alpha ^\beta {\frac{{P(x)}}{{{\text{ax +...
Câu hỏi "nóng" nhất