Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan (tiếp theo)

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Tích phân hàm cơ bản

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Tiếp tuyến

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Tích phân từng phần

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Chuyên đề: Sự tương giao của các đồ thị hàm số

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Góc giữa 2 đường thẳng trong không gian

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học
15K
lượt xem

MỘT SỐ DẠNG TOÁN CƠ BẢN CỦA GIỚI HẠN DÃY SỐ

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ$1.$ Với $c$ là hằng số, ta có : $\lim c=c, \lim \frac{1}{n}=0$. Tổng quát $\lim \frac{c}{n^k}=0 (k \ge 1)$.$2.$ Với $q$...
10K
lượt xem

PHÂN BIỆT QUY TẮC CỘNG VÀ QUY TẮC NHÂN

PHÂN BIỆT QUY TẮC CỘNG VÀ QUY TẮC NHÂN Quy tắc cộng và quy tắc nhân là 2 quy tắc đếm cơ bản...
Câu hỏi "nóng" nhất