Góc giữa hai mặt phẳng

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Khoảng cách từ 1 điểm tới 1 mặt phẳng

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Chuyên đề: Sự tương giao của các đồ thị hàm số

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Sử dụng công thức thể tích tính khoảng cách

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Chứng minh hai đường thẳng vuông góc

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học
13K
lượt xem

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BIỂU THỨC LIÊN HỢP

Trong phương pháp này, ta sử dụng chủ yếu hai phép biến đổi sau :\[ \sqrt{P(x)}\pm \sqrt{Q(x)}=\frac{P(x)-Q(x)}{\sqrt{P(x)}\mp \sqrt{Q(x)}}\\...
6K
lượt xem

PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH Trong chuyên đề này, ta sẽ tìm hiểu về các phương pháp giải phương trình vô tỉ bằng...
Câu hỏi "nóng" nhất