Hệ phương trình đẳng cấp

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Góc giữa hai mặt phẳng

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Phương trình, bất phương trình bậc cao

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học

Chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học
161K
lượt xem

PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

A. CÔNG THỨCNếu $u(x), v(x)$ là hai hàm số có đạo hàm liên tục trên đoạn $[a, b]$ thì :$\int\limits_{a}^{b}u(x)v'(x)dx = \left[ {u(x).v(x) }...
6K
lượt xem

ỨNG DỤNG LƯỢNG GIÁC TRONG ĐẠI SỐ

A. CHỨNG MINH ĐẲNG THỨCVí dụ $1.$ Cho $a, b, c$ là các số thực sao cho $(ab+1)(bc+1)(ca+1) \ne 0$Chứng minh rằng :$\displaystyle...
Câu hỏi "nóng" nhất