Tích phân hàm cơ bản

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Sự tương giao của hàm phân thức

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Phương trình, bất phương trình bậc cao

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học
43K
lượt xem

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN - PHẦN I

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN - PHẦN I GIỚI THIỆU Không giống như các phương trình nghiệm thực hay nghiệm phức, phương...
69K
lượt xem

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ Trong chuyên đề này ta sẽ hệ thống lại các dạng toán và các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử...
Câu hỏi "nóng" nhất