Phương trình, bất phương trình vô tỉ

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học

Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Tích phân hàm cơ bản

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Góc giữa 2 đường thẳng trong không gian

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Chứng minh hai đường thẳng vuông góc

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học
1K
lượt xem

CHỨNG MINH BĐT LƯỢNG GIÁC BẰNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG

CHỨNG MINH BĐT LƯỢNG GIÁC BẰNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG Biến đổi lượng giác tương đương : Phương pháp biến đổi lượng giác tương đương sử dụng các...
4K
lượt xem

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÍ VI-ÉT

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÍ VI-ÉT I. LÝ THUYẾT Cho phương trình bậc hai: $ax^2 + bx + c = 0 (a\ne 0) (*)$ Có hai nghiệm ${x_1} =...
Câu hỏi "nóng" nhất