Khoảng cách từ 1 điểm tới 1 mặt phẳng

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Sự tương giao của hàm trùng phương

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Phương trình, bất phương trình bậc cao

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học
57K
lượt xem

SỐ PHỨC - MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CĂN BẢN

SỐ PHỨC - MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CĂN BẢN I. LÝ THUYẾT 1.Khái niệm: Số phức là một biểu thức có dạng $a + bi$ với $a,b \in...
29K
lượt xem

SỬ DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT.

Phương pháp : Các bước thực hiện : + Tìm miền xác định của hàm số. + Tính đạo hàm và lập bảng biến thiên. + Từ bảng biến thiên, ta tính giá...
Câu hỏi "nóng" nhất