34K
lượt xem

PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

A. PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN* $\log_a f(x)=\log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases}f(x), g(x) > 0 \\ f(x)=g(x) \end{cases}$* $ \log_a...
9K
lượt xem

BẤT ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC

A. BẤT ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆNVí dụ $1.$ Chứng minh rằng với mọi $\alpha$, ta luôn có bất đẳng thức :$4\sin 3\alpha+5 \ge 4\cos...
Câu hỏi "nóng" nhất