1K
lượt xem

ỨNG DỤNG TỪ MỘT BẤT ĐẲNG THỨC ĐƠN GIẢN

Có những Bất đẳng thức đơn giản với 1 lời giải thật ngắn gọn nhưng hiệu quả của nó sẽ không dừng lại ở đó nếu ta biết vận dụng nó để sáng tạo và...
125K
lượt xem

VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT$1$. Phương trình mặt cầu tâm $I(a; b; c),$ bán kính $R$:$S(I; R) :(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2 (1) $ Trong ...
Câu hỏi "nóng" nhất