Phương trình, bất phương trình bậc cao

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học

Sự tương giao của đồ thị hàm bậc ba

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Hệ phương trình đẳng cấp

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học

Tiếp tuyến

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Góc giữa hai mặt phẳng

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học
33K
lượt xem

CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT$1.$ Khái niệm cực trị hàm số:Giả sử hàm số $f$ xác định trên tập hợp $D (D\subset \mathbb{R})$ và $x_0\in D$a) $x_0$ được...
61K
lượt xem

PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

A. CÔNG THỨCNếu $u(x), v(x)$ là hai hàm số có đạo hàm liên tục trên đoạn $[a, b]$ thì :$\int\limits_{a}^{b}u(x)v'(x)dx = \left[ {u(x).v(x) }...
Câu hỏi "nóng" nhất