Phương trình, bất phương trình vô tỉ

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học

Tiếp tuyến

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Tích phân hàm cơ bản

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Giải hệ bất phương trình

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học
4K
lượt xem

ÁP DỤNG BĐT LƯỢNG GIÁC VÀO GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN

ÁP DỤNG BĐT LƯỢNG GIÁC VÀO GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN Trong chuyên đề này, ta sẽ tìm hiểu về cách áp dụng bất đẳng thức lượng giác vào giải các...
36K
lượt xem

TÍCH PHÂN CỦA HÀM CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

A. LÝ THUYẾTKhi tính tích phân của một hàm số trong dấu giá trị tuyệt đối, ta làm như sau:$1.$ Xét dấu của hàm số trong dấu giá trị tuyệt đối...
Câu hỏi "nóng" nhất