Phương trình, bất phương trình vô tỉ

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học

Phương trình tiếp tuyến đi qua 1 điểm

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Giải hệ bất phương trình

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học

Tích phân hàm cơ bản

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học
99K
lượt xem

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ Có 4 phương pháp đặt ẩn phụ chính: 1. Đặt ẩn phụ thông thường 2. Đặt ẩn phụ đưa về phương...
9K
lượt xem

CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN KHÁC

CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN KHÁC Tiếp chuyên đề: "Phương trình nghiệm nguyên dạng đa thức" Các dạng phương trình nghiệm nguyên...
Câu hỏi "nóng" nhất