Sự tương giao của hàm trùng phương

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Phương trình, bất phương trình vô tỉ

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học

Phương trình tiếp tuyến đi qua 1 điểm

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Tích phân từng phần

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học
9K
lượt xem

DÙNG ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM ĐỂ TÍNH GIỚI HẠN

Trước hết ta nhắc lại công thức tính đạo hàm bằng định nghĩa : \[f'(x_0)=\mathop {\lim }\limits_{x \to x_0}\displaystyle...
25K
lượt xem

CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT$1.$ Khái niệm cực trị hàm số:Giả sử hàm số $f$ xác định trên tập hợp $D (D\subset \mathbb{R})$ và $x_0\in D$a) $x_0$ được...
Câu hỏi "nóng" nhất