Phương trình, bất phương trình vô tỉ

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học

Góc giữa 2 đường thẳng trong không gian

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Góc giữa hai mặt phẳng

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Phương trình, bất phương trình bậc cao

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học

Tích phân hàm cơ bản

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Hệ phương trình đẳng cấp

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học
25K
lượt xem

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC BỐN

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC BỐN Trong chương trình đại số ở trường phổ thông chúng ta chỉ học một loại phương trình bậc bốn đặc...
10K
lượt xem

MỘT SỐ LOẠI TOÁN TỔ HỢP THƯỜNG GẶP TRONG KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

LOẠI 1: Chọn phần tử từ các tập hợpThí dụ 1: Tổ một có 10 người, tổ hai có 9 người. có bao nhiêu cách chọn một nhóm gồm 8 người sao cho mỗi tổ...
Câu hỏi "nóng" nhất