Chuyên đề: Sự tương giao của các đồ thị hàm số

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Sự tương giao của hàm trùng phương

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Phương trình, bất phương trình bậc cao

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học

Sự tương giao của đồ thị hàm bậc ba

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học
9K
lượt xem

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA ẨN Ở MẪU

I. PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN$1$. Phân tích hoặc nhóm các phân thứcVí dụ $1.$ Giải phương trình...
3K
lượt xem

ỨNG DỤNG LƯỢNG GIÁC TRONG ĐẠI SỐ

A. CHỨNG MINH ĐẲNG THỨCVí dụ $1.$ Cho $a, b, c$ là các số thực sao cho $(ab+1)(bc+1)(ca+1) \ne 0$Chứng minh rằng :$\displaystyle...
Câu hỏi "nóng" nhất