Sự tương giao của hàm phân thức

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Tích phân hàm cơ bản

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học
9K
lượt xem

ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ TRONG LỜI GIẢI BÀI TOÁN ĐẠI SỐ

Bài toán $1$: Tìm $m$ để phương trình (PT) sau có nghiệm duy nhất: $\sqrt{x}+\sqrt{2-x}=m (1)$Lời giải• Điều kiện cần. Trong PT $(1)$ vai...
15K
lượt xem

SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐẠO HÀM TRONG GIẢI TOÁN TỔ HỢP

SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐẠO HÀM TRONG GIẢI TOÁN TỔ HỢP I. PHƯƠNG PHÁP Bắt đầu từ những khai triển Newton: a) ${\left( {1 + x} \right)^n} = C_n^0 +...
Câu hỏi "nóng" nhất