Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan (tiếp theo)

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Sự tương giao của đồ thị hàm bậc ba

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Góc giữa 2 đường thẳng trong không gian

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Phương trình, bất phương trình vô tỉ

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học

Phương trình - Bất phương trình mũ và Log cơ bản

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học
9K
lượt xem

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN - PHẦN III

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN - PHẦN III PHƯƠNG PHÁP 7: DÙNG TÍNH CHẤT CỦA SỐ CHÍNH PHƯƠNG1. Sử dụng tính chất về chia hết...
66K
lượt xem

PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC

A. CÁC BƯỚC GIẢIBước $1$. Chứng minh $A(n)$ là một mệnh đề đúng khi $n = 1$.Bước $2$. Với $k$ là số nguyên dương tùy ý, xuất phát từ giả thiết...
Câu hỏi "nóng" nhất