Tích phân hàm cơ bản

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Thể tích của khối lăng trụ đứng - lăng trụ đều

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Giải hệ bất phương trình

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học

Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất của hàm số

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Phương trình, bất phương trình vô tỉ

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học
114K
lượt xem

HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG LOẠI II VÀ ĐẲNG CẤP BẬC II

HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG LOẠI II VÀ ĐẲNG CẤP BẬC II I. HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG LOẠI II 1. Định nghĩa: Hệ phương trình đối xứng loại II...
20K
lượt xem

PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ

A. CƠ SỞ LÝ THUYẾTTa xét các phương trình-bất phương trình cơ bản sau : $1.$ $a^{f(x)}=a^{g(x)}\Leftrightarrow f(x)=g(x)$.$2.$...
Câu hỏi "nóng" nhất