Khoảng cách từ 1 điểm tới 1 mặt phẳng

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Giải hệ bất phương trình

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học

Tích phân từng phần

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Sự tương giao của hàm phân thức

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học
3K
lượt xem

CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN KHÁC

CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN KHÁC Tiếp chuyên đề: "Phương trình nghiệm nguyên dạng đa thức" Các dạng phương trình nghiệm nguyên...
6K
lượt xem

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA ẨN Ở MẪU

I. PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN$1$. Phân tích hoặc nhóm các phân thứcVí dụ $1.$ Giải phương trình...
Câu hỏi "nóng" nhất