Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất của hàm số

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Sự tương giao của hàm phân thức

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Khoảng cách từ 1 điểm tới 1 mặt phẳng

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học

Phương trình tiếp tuyến đi qua 1 điểm

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học
68K
lượt xem

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN - PHẦN I

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN - PHẦN I GIỚI THIỆU Không giống như các phương trình nghiệm thực hay nghiệm phức, phương...
35K
lượt xem

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÍ VI-ÉT

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÍ VI-ÉT I. LÝ THUYẾT Cho phương trình bậc hai: $ax^2 + bx + c = 0 (a\ne 0) (*)$ Có hai nghiệm ${x_1} =...
Câu hỏi "nóng" nhất