Bí quyết để có một tuần may mắn 19/12/2012 16:39:27
Trước tiên hãy vặn ngược đồng hồ để về ngày…
1 Thứ hai
 Đang đạp xe long dong ngoài đường thì mưa rào… Bạn


2
Thứ ba
Tiết thể dục… Cả lớp cười vỡ bụng vì bạn chạy như… vịt. Bạn


3
Thứ tư
Bước ra khỏi cửa, bạn tươi roi rói vì… hôm nay là sinh nhật mình mà. Nhưng đến lớp, không ai đả động gì. Bạn


4
Thứ năm
Vì hôm qua là sinh nhật nên hôm nay bạn chưa kịp chuẩn bị bài. Khổ nỗi lại bị cô gọi lên bảng… Hệ quả là một “con ngỗng quay”! Bạn


5
Thứ sáu
Bạn mới phát hiện ra “đối tượng trong tầm nghía” của bạn đã có… “đối tượng”. Bạn


6
Thứ bảy
Sau một tối rấm rức và ấm ức vì cả tuần này chẳng ra sao cả, bạn