Bạn có fair play? 12/06/2013 14:56:04
Bạn chơi đẹp hay là một người chỉ biết nghĩ cho bản thân? Hãy thử tự kiểm tra mình xem.
1 Khi biết đứa bạn thân nhất đang nói xấu mình không thương tiếc, bạn sẽ:


2 Dù trong lòng bạn không ưa gì một người bạn cùng lớp nhưng khi có người hỏi về bạn đó, bạn sẽ trả lời:


3 Khi đi ăn với hội bạn thân, nếu được gọi món ăn, bạn sẽ:


4 Bạn phát hiện ra nhỏ bạn thân đang “kết” người yêu của bạn và có một số hành động hơi quá, bạn sẽ:


5 Vô tình phát hiện ra bí mật của một bạn trong lớp:


6 Nhỏ bạn ngồi cạnh để quên cuốn nhật ký, bạn sẽ:


7 Bạn và H là hai thành viên đội tuyển học sinh giỏi của trường, nhưng chỉ có H được lựa chọn đi thi kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia còn bạn thì không, lúc ấy.