♥ Sweet Cherry ♥

Tên thật vk ♥ ck  Sinh ngày 08/04/2003  Địa chỉ cô đơn một mình
"lê việt anh e k có giận a"  hôm qua