Tiểu sử Trang cá nhân
Mobile *****938060
Địa chỉ con cuông nghệ an
Email bonhadichoi_laungay**************
Tên thật hoàng
Tuổi 28
Truy cập Thành viên từ 13-06-13 05:45 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 14933
Vỏ sò hiện có 20,100
Vỏ sò kiếm được 0
Giới thiệu

con vịt con