Tiểu sử Trang cá nhân http://minsoft.vn
Địa chỉ
Email culithay***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 17-02-12 07:08 PM
Vào liên tục 1 ngày
Lần cuối 02-03-12 10:59 AM
Thông số Lượt xem 9851
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0