Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email chinhdq2182***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 07-04-12 02:24 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 07-04-12 02:24 PM
Thông số Lượt xem 9311
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0