Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email thanhtd92***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 20-09-12 09:49 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 20-09-12 09:49 AM
Thông số Lượt xem 6571
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0