Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email vietchinh2005***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 09-04-12 11:15 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 09-04-12 11:15 AM
Thông số Lượt xem 9063
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0