Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email nguyensuong14***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 26-10-13 08:46 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 26-10-13 08:46 AM
Thông số Lượt xem 6493
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0