thích học môn tự nhiên. đặc biệt toán

Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ Châu Phú
Email changkho_tronglongem**************
Tên thật Nguyễn Hoàng Lâm
Tuổi 27
Truy cập Thành viên từ 01-11-13 08:04 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 01-11-13 08:04 PM
Thông số Lượt xem 13131
Vỏ sò hiện có 36,600
Vỏ sò kiếm được 41,400