tôi sẽ học khoa quảng cáo trường học viện báo chí và tuyên truyền vào năm 2014,là khóa 34 của trường. fighting :))))))))))))

Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ học viên báo chí và tuyên truyền k34 khoa quảng cáo
Email phanlenam317***********
Tên thật phan thị lê nam
Tuổi 28
Truy cập Thành viên từ 28-11-13 10:52 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 28-11-13 10:52 PM
Thông số Lượt xem 5736
Vỏ sò hiện có 20,400
Vỏ sò kiếm được 0