Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email minters012***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 15-12-13 06:40 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 15-12-13 06:40 AM
Thông số Lượt xem 2734
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0