Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email tj3uthu_b4by_h0cy3u_96***********
Tên thật Nhung1996
Tuổi 26
Truy cập Thành viên từ 25-02-13 09:39 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 25-02-13 09:39 PM
Thông số Lượt xem 33609
Vỏ sò hiện có 18,300
Vỏ sò kiếm được 7,200
Danh sách các sites tham gia
Toán
Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi.
tham gia 10 năm, 3 tháng, 6 ngày
Vật lý học một cách tổng quát nhất đó là khoa học nghiên cứu về "vật chất" và "sự tương tác"
tham gia 10 năm, 2 tháng, 26 ngày
Hóa
Hóa học là môn khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống.
tham gia 10 năm, 2 tháng, 27 ngày
Sinh
Sinh học là khoa học về sự sống. Nó miêu tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật, cách thức các cá thể và loài tồn tại, và những tác động qua lại lẫn nhau và với môi trường.
tham gia 10 năm, 3 tháng, 1 ngày
Văn
Văn học là một loại hình sáng tác, tái hiện những vấn đề của đời sống xã hội và con người. Phương thức sáng tạo của văn học được thông qua sự hư cấu, cách thể hiện nội dung các đề tài được biểu hiện qua ngôn ngữ.
tham gia 10 năm, 2 tháng, 28 ngày