Buồn buồn ra đứng bờ ao
Ai ngờ chó cắn buồn ơi là buồn 


Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ Binh` Dương
Email cobengoc59***********
Tên thật Vo~ Nguyen~ Ngo.c Tuyên`
Tuổi 25
Truy cập Thành viên từ 16-03-13 08:59 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 16-03-13 08:59 PM
Thông số Lượt xem 38804
Vỏ sò hiện có 21,200
Vỏ sò kiếm được 1,800
Danh sách các sites tham gia
Toán
Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi.
tham gia 10 năm, 12 ngày
Vật lý học một cách tổng quát nhất đó là khoa học nghiên cứu về "vật chất" và "sự tương tác"
tham gia 9 năm, 11 tháng, 16 ngày
Hóa
Hóa học là môn khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống.
tham gia 9 năm, 11 tháng, 16 ngày
Anh
Anh (tiếng Anh: England) là quốc gia rộng lớn và đông dân nhất trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, nằm về phía tây bắc của châu Âu.
tham gia 9 năm, 11 tháng, 9 ngày
Văn
Văn học là một loại hình sáng tác, tái hiện những vấn đề của đời sống xã hội và con người. Phương thức sáng tạo của văn học được thông qua sự hư cấu, cách thể hiện nội dung các đề tài được biểu hiện qua ngôn ngữ.
tham gia 10 năm, 12 ngày
Sử
Lịch sử là môn học về nghiên cứu và phân tích những sự kiện đã xảy ra. Sự kiện bao gồm sự kiện bản thể luận và sự kiện nhận thức luận nên do đó, trong thực tế, chỉ có một số sự kiện lịch sử được xem là "thật".
tham gia 9 năm, 11 tháng, 16 ngày