Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email nh0cmaimai***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 17-03-13 10:27 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 17-03-13 10:27 AM
Thông số Lượt xem 62041
Vỏ sò hiện có 138,900
Vỏ sò kiếm được 136,800
Danh sách các sites tham gia
Toán
Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi.
tham gia 10 năm, 5 tháng, 27 ngày
Vật lý học một cách tổng quát nhất đó là khoa học nghiên cứu về "vật chất" và "sự tương tác"
tham gia 10 năm, 5 tháng, 18 ngày
Hóa
Hóa học là môn khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống.
tham gia 10 năm, 5 tháng, 22 ngày
Sinh
Sinh học là khoa học về sự sống. Nó miêu tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật, cách thức các cá thể và loài tồn tại, và những tác động qua lại lẫn nhau và với môi trường.
tham gia 10 năm, 5 tháng, 22 ngày
Anh
Anh (tiếng Anh: England) là quốc gia rộng lớn và đông dân nhất trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, nằm về phía tây bắc của châu Âu.
tham gia 10 năm, 5 tháng, 18 ngày
Văn
Văn học là một loại hình sáng tác, tái hiện những vấn đề của đời sống xã hội và con người. Phương thức sáng tạo của văn học được thông qua sự hư cấu, cách thể hiện nội dung các đề tài được biểu hiện qua ngôn ngữ.
tham gia 10 năm, 6 tháng, 23 ngày
Địa
Địa lý học là môn học về sự biến đổi vị trí không gian về hiện tượng tự nhiên và con người trên Trái Đất.
tham gia 10 năm, 5 tháng, 23 ngày