Tiểu sử Trang cá nhân http://hoctainha.vn/users/38992/%E0%B9%96-jin%E1%83%A6%E0%B9%96-kaido
Mobile *****360113
Địa chỉ Học viện bóng tối UNS
Email hunterdestroy.amv***********
Tên thật ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
Tuổi 24
Truy cập Thành viên từ 23-07-15 02:13 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 69214
Vỏ sò hiện có 10,602,899
Vỏ sò kiếm được 520,200
Giới thiệu

   Hiện tại là chuyên viên của triết học bóng tối :3..Của học viện bóng tối UNS.