''Trên con đường thành công không in dấu chân của kẻ lười biếng''

Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ Hiến sơn-đô lương-nghệ an
Email tuan6526***********
Tên thật Nguyễn Quang Tuấn
Tuổi 8
Truy cập Thành viên từ 05-11-15 10:37 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 05-11-15 10:37 PM
Thông số Lượt xem 2994
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0