Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email dgvdsgvsdfgv***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 03-12-16 05:40 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 03-12-16 05:40 PM
Thông số Lượt xem 3649
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0