Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email tuhai20989***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 10-05-12 10:15 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 10-05-12 10:15 AM
Thông số Lượt xem 9991
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0