Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email reverseal***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 04-02-17 07:20 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 04-02-17 07:20 AM
Thông số Lượt xem 2689
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0