Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email nguyenphi.inco***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 11-05-12 11:26 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 11-05-12 11:26 AM
Thông số Lượt xem 7433
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0