Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email vuongdinh85***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 12-06-13 07:48 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 12-06-13 07:48 PM
Thông số Lượt xem 3199
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0