Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email hungftuhn***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 15-05-12 06:12 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 15-05-12 06:12 PM
Thông số Lượt xem 22862
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0