Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email gamhotngalienns***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 13-07-17 08:48 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 13-07-17 08:48 AM
Thông số Lượt xem 3378
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0