Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email ljnhknight**************
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 15-05-12 09:53 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 15-05-12 09:53 PM
Thông số Lượt xem 8413
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0