Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email nhathung***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 18-09-17 12:43 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 18-09-17 12:43 AM
Thông số Lượt xem 736
Vỏ sò hiện có 32,600
Vỏ sò kiếm được 36,000