Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email ulalala***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 11-10-17 06:55 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 11-10-17 06:55 AM
Thông số Lượt xem 608
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0