Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email nhipham1952000**************
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 28-11-17 06:03 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 28-11-17 06:03 AM
Thông số Lượt xem 100
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0