Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email natra2113***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 06-01-18 09:55 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 06-01-18 09:55 PM
Thông số Lượt xem 73
Vỏ sò hiện có 18,000
Vỏ sò kiếm được 0