Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email td7122004***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 20-05-12 06:52 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 20-05-12 06:52 AM
Thông số Lượt xem 11473
Vỏ sò hiện có 29,000
Vỏ sò kiếm được 0