Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email ohshiet69***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 10-02-19 09:25 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 10-02-19 09:25 PM
Thông số Lượt xem 406
Vỏ sò hiện có 18,100
Vỏ sò kiếm được 0