học tiếng anh cùng lit gang

https://www.youtube.com/c/LITGANGOFFICIAL 

Tiểu sử Trang cá nhân https://www.youtube.com/c/LITGANGOFFICIAL
Địa chỉ https://www.youtube.com/c/LITGANGOFFICIAL
Email litgangseeding***********
Tên thật lit gang
Tuổi 27
Truy cập Thành viên từ 25-10-22 02:06 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 25-10-22 02:06 PM
Thông số Lượt xem 1258
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0