Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email vutbay500**************
Tên thật
Tuổi 31
Truy cập Thành viên từ 03-11-12 10:09 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 03-11-12 10:09 PM
Thông số Lượt xem 4840
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0