Tiểu sử Trang cá nhân http://minsoft.vn
Địa chỉ
Email bachtv************
Tên thật
Tuổi 12
Truy cập Thành viên từ 03-01-12 11:02 AM
Vào liên tục 1 ngày
Lần cuối 03-03-12 02:24 PM
Thông số Lượt xem 13842
Vỏ sò hiện có 20,201
Vỏ sò kiếm được 0