Bộ Giáo dục yêu cầu thu BHYT của học sinh, sinh viên 6 tháng một lần 14/09/2015 09:23:32

Bộ Giáo dục yêu cầu các Sở giáo dục, trường học phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên 6 tháng một lần và tránh thu tập trung vào đầu năm học.

 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các Sở Giáo dục, các trường đại học, cao đẳng hướng dẫn thu bảo hiểm y tế. Theo đó, Bộ Giáo dục yêu cầu các Sở giáo dục, các đại học, học viện... phối hợp với Bảo hiểm xã hội tại địa phương tổ chức thu bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên 6 tháng một lần và tránh thu tập trung vào thời điểm đầu năm học.

Không thu bảo hiểm y tế vào đầu năm học

Các trường thu tiền Bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên 6 tháng một lần và tránh thu tập trung vào đầu năm học.

Bộ Giáo dục cũng yêu cầu sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ Bảo hiểm y tế cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Phần kinh phí đó được chi mua thuốc, vật tư y tế, sửa chữa trang thiết bị... phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho trẻ em, học sinh, sinh viên khi bị tai nạn thương tích và các bệnh thông thường trong thời gian học tập, làm việc tại trường.

Các cơ sở giáo dục, đào tạo không tổ chức thu các khoản bảo hiểm tự nguyện.

Bộ Giáo dục cũng đề nghị liên Bộ Y tế, Tài chính sửa đổi, bổ sung, phương thức đóng Bảo hiểm y tế đối với đối tượng là học sinh, sinh viên là 3 tháng một lần. Thời gian thu đối với các cơ sở giáo dục vào khoảng đầu tháng 12 của năm dương lịch. Tránh thu tập trung vào đầu năm học, làm tăng áp lực tài chính đối với học sinh, sinh viên và gia đình người học.

Năm 2015 là năm đầu tiên thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi với mức đóng dành cho học sinh, sinh viên thay đổi (4,5% mức lương cơ sở/tháng). Tuy nhiên, nhiều cơ sở giáo dục đã tổ chức thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên 12 tháng một lần vào thời điểm đầu năm học, gây khó khăn cho học sinh, sinh viên và gia đình người học, gây bức xúc cho người dân.

nguồn : tiin.vn