Mặc màu gì để bạn may mắn 15/12/2012 10:14:13
Chọn tông màu “may mắn” cho mình tức là chọn màu sắc phù hợp với tính cách của bạn, khiến bạn tự tin và thoải mái hơn đấy! Làm trắc nghiệm nào:
1 Lượn lờ mua sắm quần áo, bạn thường chọn:

2 Hãy tưởng tượng là bạn đã đỗ Đại học (sướng) và trường bạn cho phép sinh viên tùy ý chọn khoa. Bạn sẽ chọn:

3 Xem TV để giải trí, bạn có thể dán mắt vào...

4 Vào đúng lúc này, bạn muốn gì nhất? Nói lập tức!

5 Thử thách lớn nhất trong cuộc sống với bạn là?