Kiểm tra độ chung thủy 30/05/2013 14:23:39
Bạn đang có một tình yêu đẹp lãng mạn, nhưng nhiều khi bạn không biết mình có phải là một người chung thủy? Hãy kiểm tra thử xem!
1 Nếu có một người khác giới làm quen với bạn, bạn sẽ làm gì?


2
Bạn có nhắn tin với ai khác ngoài người yêu không?


3 Khi hai người cãi nhau bạn có muốn nói lời chia tay không?


4 Bạn có thấy người yêu bạn tốt với bạn không?


5 Nếu bố mẹ bạn không đồng ý cho mối quan hệ đó, bạn sẽ làm gì?


6 Bạn làm gì khi biết nhà người yêu không có điều kiện về tất cả mọi thứ?


7 Nếu người yêu bạn muốn chia tay, bạn sẽ làm gì?