Đức Vỹ

Tên thật Mr.Vỹ  Sinh ngày 15/06/1990  Địa chỉ Mễ Trì - Từ Liêm- Hà Nội