tuhailoveingvivu

Tên thật Nguyễn Ngọc Huyền Anh  Sinh ngày 22/08/1998  Địa chỉ PL-Bảo Thắng- Lào Cai