Nero

Tên thật Lê Ngọc Quang  Sinh ngày 22/02/1997  Địa chỉ Tp.Biên Hòa